Gökkız
Anne Sevgisi Marka Oldu

KALİTE POLİTİKAMIZ


Temel hedefimiz, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak ürünleri ve hizmeti sunarak, ilk tercih edilen marka olmaktır.

Yönetim ve tüm çalışanlar, belirledikleri bu hedefe eğitimlerin devamlılığında, üreticileri ve tedarikçileriyle birlikte büyüyerek, kârlılığı ve verimliliği arttırarak, toplam kalite yönetim anlayışını benimseyerek, ulaşabileceklerine inanmaktadırlar.

ESKAR GIDA, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye değer veren bir yaklaşımla bitkisel yemeklik yağ ve bakliyat ambalajlayan, tüketicinin korunmasını ve bilinçlenmesini destekleyen ve toplum için yeni değerler oluşturan, katılımcı yönetim şeklini benimsemiş bir firma olarak varlığını sürdürmek istemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, çalışma sistemlerindeki etkinliklerin sürekli iyileştirileceğini ve her zaman “müşteri memnuniyeti” için çalışacaklarını taahhüt etmektedir.

Müşterilerin ve tedarikçilerinin verdiği güvenle, dürüstlük ilkesinden taviz vermeden, ESKAR GIDA adının gururla ve onurla geleceğe taşınması, kalite yönetimi politikasının temelini oluşturmaktadır. Müşterisine ilgili mevzuatlar ve kendi gıda güvenliği gereksinimleriyle uyum içinde olmayı şart koşmaktadır.

  • Gelenekten geleceğe damak zevkini korumak
  • Sürekli ekip çalışması ve kaynak iyileştirmesi yapmak
  • Faaliyetlerimizi müşteri gözüyle değerlendirmek, hep daha iyisini sunmak ve memnuniyetini sağlamak
  • Müşterilerimize güvenli ve sağlıklı ürünler sağlamak
  • Hammaddenin kabulünden ürünün tüketileceği ana kadar gıda güvenliğine yönelik tehlikeleri tanımlamak
  • Üretimlerin verimliliğini artırmak ve süreçleri sürekli olarak iyileştirmektir
  • Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek, gerekli olan ihtiyaçlara cevap vermek
  • Yasal gereklilikleri yerine getirmek
  • Yönetim sistemlerini sürekli gözden geçirmek, geliştirilmek v iyileştirmek
  • Teknolojik gelişmeleri izlemek